فرم معرفی افراد متخصص

فرم معرفی افراد متخصص و مستعد

 خانه نارنجی برای شناسایی افراد متخصص و مستعد استان هرمزگان و معرفی آن‌ها به اکوسیستم استارتاپی جنوب، به کمک شما نیاز دارد تا موفق شویم با هم هرچه بیشتر و بهتر نیازهای دو طرف را برطرف کنیم و به کسب و کارها و افراد متخصص کمک کنیم.

 

 

 • اطلاعات فرد متخصص

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 15 MB.
  • اطلاعات تماس متخصص

   راه‌های ارتباطی هرچه کامل‌تر باشد بهتر است، اما ضروری نمی‌باشد!
  • نام معرف

   در صورتی که شما شخص دیگری را معرفی می‌کنید، می‌توانید خودتان را هم به ما معرفی کنید.