فرم ارزیابی رویداد و وبینار

فرم ارزیابی وبینار

«کسب و کار در شرایط سخت»

 پر کردن هیچکدام از بخش‌های فرم اجباری نیست، ولی هرچه دقیق‌تر و بهتر فرم را پر کنید به بهبود کیفیت و خدمات ما کمک کرده‌اید و امیدواریم بتونیم با بهبود کیفیتمون در وبینار و رویدادهای آینده این محبت شما را جبران کنیم.

 

  • مشخصات فردی (اختیاری)