نظر سنجی رویداد دیتا استارت
آیا رویداد را به دوستان و یا آشنایان خود توصیه می کنید؟
آیا رویداد به نسبت زمان یا هزینه آن، ارزش شرکت در آن را داشته است؟
آیا در رویدادهای آینده‌ی خانه نارنجی شرکت می کنید؟
نسبت به انتظار خود کیفیت رویداد را چگونه ارزیابی می کنید؟
کیفیت محتوای رویداد را چگونه ارزیابی کنید؟
کیفیت محتوای سخنرانان رویداد را چگونه ارزیابی می کنید؟
تسلط مدرس و سخنرانان را بر موضوع کارگاه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
آمادگی مدرس در پاسخگویی به سوالات را چگونه ارزیابی می کنید؟
جذابیت کارگاه جهت استمرار حضور شرکت کنندگان
تناسب محتوای رویداد با نیاز آموزشی شما را چگونه ارزیابی می کنید؟
میزان افزایش اطلاعات شما در خصوص موضوع ارائه شده در کارگاه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
نظر شما در مورد محل برگزاری همایش چیست؟
جو و فضای رویداد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
کارکنان برگزارکننده و هماهنگ‌کننده رویداد را تا امروز چطور ارزیابی می‌کنید؟
حضور در رویداد تا چه میزان به شبکه‌سازی برای شما کمک کرد؟